Νάουσα

Η Νάουσα, μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, αναφέρονταν μέσα από τρία ονόματα. Το όνομα Νάουσα, το Νέκους και το Αγουστός, δηλαδή Αύγουστος. Το όνομα Νάουσα, ετυμολογικά, προέρχεται από την σύνθετη λέξη Ναός και την κατάληξη ούσα, Το Ναός, που σημαίνει ιερός χώρος όπου τελούνται μυστήρια και το δεύτερο συνθετικό, το ούσα, του ρήματος ειμί, που πιστοποιεί αυτό που είναι. Το όνομα Νέκους, ως σύνθετος όρος, αποτελείται από το Νεκ και το ους, σύμφωνα με το Μεγάλο Αρχαιοελληνικό λεξικό των Λίντελ – Σκοτ, εκ της Νεκ παράγονται και τα νεκυία και ο νεκρός, δηλαδή, με την κατάληξη ους, το Νέκους προσδιορίζεται ότι είναι τόπος νεκρών, δηλαδή μια Νεκρόπολη. Το Αύγουστος με την σειρά του, που είναι λατινική λέξη και το έδωσαν οι τούρκοι ως όνομα του χώρου, σημαίνει «μεγαλοπρεπής» ή «σεβαστός».